Menu

PO_CHOUTKY - komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy

Autoři: Jan Kovářík
Termín: 21.04.2018 — 21.04.18

Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy PO_CHOUTKY Jana Kováříka, která proběhne v sobotu 21.4. 2018 od 14.00 hod.

Jan Kovářík ve své sochařské práci většinou vychází ze života, uvědomění jeho okamžiků, jejich smyslových vjemů, jimž dává prostorovou podobu. S jeho sochařskou tvorbou je nerozlučně spojena práce s barvou. Povrchy svých plastik často pojednává překvapivě barevně. Vymění roli sochaře za malířskou a povrch pokryje ruční drobnokresbu štětečkem. Jsou to statisíce jemných doteků a představují takřka meditační techniku. Promýšlené, smyslné spojení barvy a tvaru v případě Kováříkových primárně vizuálních objektů, které začasto svádějí k polaskání, překvapivě zasahuje i další smysly. Organické tvary a promyšlený koloristický přístup vedle zrakových a hmatových počitků vyvolávají v divákovi labužnické choutky. Návštěva Kováříkovy výstavy se tak stává téměř dekadentním gurmánským zážitkem.

Jan Kovářík se narodil roku 1980 v Kyjově a nyní žije a tvoří v Praze. V letech 1998 - 2005 studoval AVU v ateliérech prof. Jindřicha Zeithammla a prof. Milana Knížáka. Je členem sdružení Umělecká beseda, KK3 Klub konkretistů a Spolku Skutek. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze.