Menu

Všeobecné obchodní podmínky

Základní informace pro zájemce o účast na internetové aukci

Provozovatel internetové aukce

Kočová Eva – AVE

Galerie Kotelna

Zapsaná v MěÚ Říčany dne 16.3.1993, E.Č. 42488/93

Sídlo: Pod Budíkovem 632, 251 64 Mnichovice    

provozovna: Plynární 1, 251 01 Říčany

IČ: 45874417
tel.: +420 323 604 137
mobil: +420 777 267 444
e-mail: galeriekotelna@seznam.cz

 

   V internetové aukci je možné si zakoupit umělecké předměty, které si mohou zájemci prohlédnout na internetových stránkách společnosti (www.galeriekotelna.cz), kde jsou označeny a popsány včetně vyvolávací ceny, nebo také na adrese provozovny v Říčanech, ul. Plynární 1.

Internetová aukce a její průběh

   Účastník internetové aukce přihazuje k ceně nabízeného díla částku uvedenou  jako minimální příhoz či vyšší.

Příhazovat se může do doby ukončení aukce. Pokud je poslední příhoz učiněn později než 2 minuty před ukončením aukce, aukce se automaticky o 2 minuty prodlouží.

Účastník aukce, který učinil nejvyšší nabídku (dále jen „Úspěšný účastník“) je obeznámen s tím, že k částce nejvyšší nabídky si provozovatel účtuje příplatek (provizi) ve výši 20% (včetně DPH).

V případě souběhu limitů se úspěšným účastníkem aukce stává ten, který zadal limit dříve.

Podmínky účasti na internetové aukci

   Účastník internetové aukce může být právnická osoba a fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům, která se zapojila do internetové aukce za účelem činit podání a s cílem zakoupit nabízený umělecký předmět. Účastník internetové aukce musí být řádně zaregistrován. Pro registraci použijte registrační formulář.

Způsob platby předmětů

Převodem na účet provozovatele
Hotově v sídle galerie


Informace o účtu provozovatele

Název banky: Komerční banka
Číslo účtu:19-6136710287/0100

   Úspěšný účastník je povinen uhradit sumu nejvyšší učiněné nabídky na účet provozovatele nejpozději do 10 dnů od uskutečnění internetové aukce předmětného uměleckého díla (vystavení zálohové faktury). Povinnost se považuje za splněnou připsáním částky nejvyšší nabídky na účet provozovatele.

   Vydražené umělecké předměty je možné zaplatit na adrese galerie uvedené výše v hotovosti či platební kartou, či je vyzvednout po zaplacení částky na účet galerie. Provozovatel poté vystaví fakturu a potvrzení o pravosti díla. Lze také požádat o zaslání věci do místa určení, přičemž náklady na dopravu hradí Úspěšný účastník.