Menu

Pavel Trnka FIGURAL ANIMAL

Autoři: Pavel Trnka
Termín: 14.01.2016 — 18.02.16

Nová výstava malíře, kreslíře a ilustrátora Pavla Trnky začíná 15.ledna 2016. Vernisáž se uskuteční 14. ledna od 18:30 hodin.

MgA. Mgr. Pavel Trnka o výstavě: "Na výstavě v galerii Kotelna v Říčanech budu prezentovat svoji kresebnou, malířskou a ilustrační tvorbu.

Má kresebná tvorba se zaobírá figurálními náměty. Figurální kresba, která se opírá o realistické studie, je záměrně deformována, stylizována, abstrahována.  Lidská figura je pro mne východiskem, inspirací.

Kresbu chápu jako prostředek, jak vyjádřit svoje názory, emoce, postoje.  Je to jazyk, kterým mohu ztvárnit, popsat jakékoliv téma.

V současné době vytvářím tematické kresebné cykly.  Přesto, že jsem vystudoval ilustraci, věnuji se především volné tvorbě.  Ilustrativní způsob kresby, opírající se o téma, je pro mne typický.

Zajímají mne sociální témata, mezilidské vztahy a problémy společnosti.  Častým motivem mých obrazů je osamělý člověk v běžné životní situaci, který se potýká sám se sebou, se svými slabostmi. Ve svých obrazech často zobrazuji lidi na okraji společnosti, alkoholiky, či lidi vyžívající se ve své moci.

Obdivuju karikaturu 19. století, sám se zabývám satirickou kresbou a dotýkám se témat, jako je lidská touha po moci, válečný konflikt, problémy západní společnosti či zemí 3. světa.

Využívám perokresbu, kresbu tužkou, nejvíce pak uhlovou kresbu. Uhel je vynikající kresebný nástroj, umožňující širokou škálu výrazových možností.  Tímto nástrojem velice rád pracuji na kresebných cyklech od formátu A3 až k velkoformátovým kresbám o velikosti např. 800 x 400 cm.

Figura je pro mě hlavní inspirací. Jsem velkým obdivovatelem kreslířů typu Honore Daumier, Kathe Kollwitz a dalších, kteří dokázali pomocí výrazové zkratky vyjádřit emoce, pohyb, výraz.

V tomto roce zásadním způsobem ovlivnil můj kresebný vývoj rezidenční pobyt v galerii KunstvereinGraz v Regensburku, který vyústil ve výstavu vytvořených děl s názvem „Ideas of Human Bizarrness“.  Na této rezidenci jsem pracoval na kresebných a malířských cyklech, jež představovaly deformovanou, téměř zoomorfní figuru. Symbolickou proměnou člověka ve zvíře jsem se zabýval již dříve, nyní však ve velkých formátech.

Kresebné schopnosti využívám a promítám i do malby akrylem, nebo akvarelem. V malbě mi jde především o gestický výraz. Rád využívám nenašepsované plátno. Barvu nechávám do plátna zapíjet.  Využívám kontrastu lazur a past.  Používám lití barev, tímto způsobem vznikl cyklus obrazů na téma Franz Kafka.  Zajímá mě kontrast čistých ploch a litých struktur. V abstraktních malbách se zabývám především barevnou skladbou, rytmem, strukturou a plochou. V drobnějších akvarelech mohu využít téměř kaligrafické lehkosti tahů. Je mi blízký způsob východní tušové malby. Baví mne rychlými tahy vyjádřit pohyb, výraz, emoce. Kontrastem je pak pro mne meditativnost klidných barevných, ale i prázdných ploch papíru.

Ve své tvorbě se nevyhýbám ani grafickým technikám. Zpracoval jsem cyklus ilustrací k dílu Francois Villona v grafické technice suchá jehla, která je mi nejbližší."