Menu

Moucha v superpozici

Autoři: Vladimír Větrovský
Termín: 11.06.2015 — 16.07.15

Vernisáž výstavy proběhne 11.6 od 18.00 hodin. Vladimír Větrovský v Kotelně představí po delší době svoji malířskou a sochařskou tvorbu. Vladimír Větrovský v Kotelně představí po delší době svoji malířskou a sochařskou tvorbu. Umělec, který se kromě malby věnuje ještě sochařství, kresbě, litografii a vytváření interaktivních výstav, žije v současnosti v jižní Francii a v Říčanech bude možné vidět jeho dosud nepublikovanou tvorbu z poslední doby. Malíř ve svých obrazech osobitým způsobem reflektuje reálný svět, který přetavuje do metafyzických a meditativních podobenství. V současnosti se v malbě věnuje rozvíjení dvou paralelních cest, z nichž jedna formálně navazuje na volnou figuraci a ta druhá redukuje formu do hmotných geometrických celků složených z mnoha opakujících se částic.  Na výstavě v Kotelně se představí právě obě tyto cesty vedle sebe. Bude tak možné vidět vedle sebe dva rozdílné přístupy k obrazu a dohledat spojovací články mezi nimi. Výstava návštěvníkům umožní nahlédnout do umělcova imaginárního světa a porozumět komplikovaným strukturám jeho uvažování na hranici reálného zobrazení a abstrakce. Výstava potrvá do 16.7. a bude zahájena za účasti autora. V rámci výstavy proběhne také pod jeho vedením výtvarný workshop.

Paralelně s touto výstavou bude v Písku znovu k vidění úspěšná interaktivní výstava Mraveniště. Tento projekt Vladimír Větrovský vytvořil pro galerii a muzeum ilustrace Sladovna v roce 2013. Jde o interaktivní výstavu zaměřenou převážně na školy a rodiče s dětmi, kdy skrze výtvarné umění se návštěvníci hravou formou dostávají do těsného kontaktu s mravenčím světem. Pro velký úspěch se rozhodlo vedení galerie znovu oživit gigantický kartónový labyrint tentokráte částečně zredukovaný a adaptovaný na nové prostory Sladovny. Výstava bude otevřena od 18.6. do listopadu tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že obě tyto výstavy probíhají paralelně ve stejnou dobu, lze v červnu a červenci shlédnout jak široký záběr má Vladimír Větrovský na poli výtvarného umění.