Menu

EXTERIÉRY, EXTERIÉRY

Autoři: Barbora Lungová, Marie Blabolilová
Termín: 30.05.2008 — 11.07.08

Tato výstava prezentuje první autorskou spolupráci malířek dvou generací – Marie Blabolilové a Barbory Lungové.

Marie Blabolilová náleží ke generaci umělců, narozených na sklonku 40. let a AVU absolvovala na počátku sedmé dekády, Barbora Lungová se narodila na jejím konci. Marie Blabolilová prošla na AVU školením Ladislava Čepeláka, Arnošta Paderlíka, F. Jiroudka a především Jiřího Johna, jehož tvorba byla pro ni největším přínosem. V roce 2004 jí byla udělena Cena Vladimíra Boudníka – naše nejprestižnější ocenění výtvarníkům, působícím  v oblasti volné grafiky. V grafikách, pro něž používá techniky čárového leptu, se věnuje autorka jak motivům intimních venkovských i městských krajin a domácích zátiší, tak odosobněným, monotónním a nelidským stavbám, které produkuje západní civilizace na přelomu milénia. Ve své malířské tvorbě se Blabolilová zabývá svým bezprostředním okolím, z něhož vybírá pouze detailní záběry, jakoby zarámované imaginárním objektivem dle autorčiny momentální pozornosti na daný objekt: židli a kousek radiátoru, roh knihovničky s lampičkou a vázou, křeslo s kočkou...Na výstavě v Galerii Kotelna prezentuje Blabolilová své současné malby s motivy listoví stromů; tyto obrazy jsou opět typické kompozicí, která je výřezem z celku – tedy metodou, která je pro Blabolilovou především v jejích obrazech charakteristická.

Barbora Lungová je absolventkou brněnské FaVU (2006), kde studovala u Jiřího Načeradského, Petra Veselého a Margity Titlové. Právě Petr Veselý ji upozornil na Marii Blabolilovou, se kterou Lungová našla mnohé společné názory na malířskou tvorbu. Lungová se ve své tvorbě věnuje především figurální tématice (se silným symbolickým a narativním podtextem, který je v některých cyklech zaměřen na otázky genderu), ale stejně tak se věnuje krajinomalbě, ať už klasické, či s motivy industriální architektury – především té, která charakterizovala éru posledních dvou dekád komunistického režimu.

Kromě vlastních výstav působí Barbora Lungová  také jako kurátorka v o.s. Uff!Art a podílela se na organizaci dvou nedávných samostatných výstav Marie Blabolilové na jižní Moravě, včetně skupinové výstavy Intimita v Uherském Ostrohu. Pro výstavu v Galerii Kotelna vybrala Lungová kolekci velkoformátových krajin, především s motivy bazénů v okolí rodného Kyjova.