Menu

ELIŠKA JAKUBÍČKOVÁ - SOUCIT, PRODLOUŽENO DO 25.3.2017

Autoři: Eliška Jakubíčková
Termín: 17.02.2017 — 25.03.17

Galerie Kotelna pro Vás připravuje výstavu Elišky Jakubíčkové - Soucit, která bude zahájena vernisáží dne 16.2.2017 od 18.30 hod. Úvodní slovo bude mít kurátorka výstavy Lucie Šiklová. Vernisáž doprovodí hrou na harfu Iva Pokorná.

Eliška Jakubíčková, jedna z nejvýraznějších představitelek současné expresivní malby, na svých plátnech tlumočí realitu prostřednictvím vlastního existenciálního cítění. Zachytává její unikavost, tvaruje její bezmeznou šíři, dává formu a objem entitám, se kterými si člověk tyto veličiny obvykle nespojuje, jako je například strach, bolest, radost, blízkost, laskavost či soucit. Neboť i tyto jsou realitou. Skrze své obrazy nabízí možnost zakoušet téměř fyzicky jejich tíhu či lehkost. Je mistrem kaligrafického expresivního gesta, které přesvědčivě zvládá i na velkém formátu. Její gestické formulace podmiňuje předem promyšlený a prožitý význam zobrazovaného, a tak je jeho výraz daleký bezobsažnosti pouhého malířského gesta. Pro Galerii Kotelna připravila soubor monumentálních expresivních maleb, vzniklých z většiny v loňském roce a doplněných pro kontext několika staršími obrazy. Jejich pomyslným svorníkem je název – Soucit. Ten není vybrán pouze podle jednoho z obrazů, má hlubší souvislosti. Eliška Jakubíčková se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá člověčenstvím, jeho podmínečností i přesahy. Oblíbila si postavu biblického Jóba, ke kterému se na svých obrazech, podobně jako k nepředmětným tématům jako blízkost, laskavost, víra, naděje či právě soucit vztahuje. V současné hektické a sebestřednost podporující době, kdy na člověka útočí nepřehlednost vlastního i okolního světa a neklidná situace vtahuje do ulit netečnosti a pomyslného bezpečí, otázka, co vlastně ten soucit znamená či neznamená, přestává být otázkou řečnickou či malířskou, ale šitou na těla.

Lucie Šiklová, kurátorka výstavy