Menu

Andrea Forsterová


akad.malířka

Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v atelieru figurální malby Profesora K.Součka. Patří k nejoriginálnějším tvůrcům střední generace. Věnuje se malbě,litografii, spolupracuje s architekty (výtvarné realizace a návrhy monumentálních vitráží v spolupráci s arch. Vlado Milunićem, arch.Janem Hančlem aj.) Malba a grafika Andrey Forsterové se podle proměn tématu a podle vnitřní potřeby výrazu pohybuje v širokém rozpětí soudobých neexpresivních tendencí. Andrea Forsterová uspořádala přes 20 samostatných výstav doma i v zahraničí.(Galerie U Řečických, Galerie Bratří Čapků-Praha, Galerie Fr.Drtikola Příbram, Galerie Vltavín Praha, Galerie XXL Louny aj).V zahraničí vystavovala v Helsinkách, Jeruzalémě, Tripolisu, Mnichově.Procestovala země severní Afriky a Izrael, zúčastnila se sympózií Porcelán-Karlovy Vary, Valtice-Velký formát, vedla workshopy litografie pro New York University of Prague.Od roku 2004 vede v Praze vlastní výtvarné kurzy pro veřejnost.