Menu

Josefína Dušková

Sochařka Josefína Dušková absolvovala AVU v Praze u J. Hendrycha. Poprvé se veřejnosti představila na výstavě Výběr z českého sochařství 1995-2005 ve Veletržním paláci v Praze r. 2005. Rozsáhlejší soubor prací prezentovala na témže místě na výstavě Diplomanti AVU 2008. V absolventské práci se zabývala odkrýváním organických prostorů, hledáním hodnot a tajů prázdného prostoru, který nese otisk živého. Otiskem a jeho energií.

Autorka se opakovaně zaměřuje na téma zrození. Setkáme se s ním v již zmíněné diplomní práci, dále prostřednictvím skořápek, pelíšků a hnízd z let 2005-06 nebo ještě dříve ve figurálně laděných reliéfech, kde je často embryo ústředním motivem.

Výběr, kombinace a zacházení s netrvanlivými materiály (pigment, vosk, led, molitan, sádra, vata) poukazuje ke křehkosti živého, k pomíjivosti, k údělu konečného. Podobně působí i destruktivní zacházení s křehkými materiály, které se v tvorbě také objevuje. Stejně jako růst a zrození je tak v její práci obsaženo zanikání a pomíjivost. Konečnost ve svém nekonečném opakování.

Autorka má za sebou několik samostatných výstav (Pardubice, Těchobuz, Praha), účastní se též výstav skupinových. V roce 2010 získala cenu města Benešova pro mladé výtvarníky do 35 let, v roce 2004 cenu Nadace Český fond umění - stipendium Bogdana Najdenova. Od roku 2008 vystavuje se spolkem Umělecká Beseda. Je zastoupena v NG v Praze.