Menu

Pavel Trnka

*6. 2. 1981 v Plzni.

Žije a pracuje v Plzni a Praze.

V roce 2009 absolvoval Ústav umění a designu na Západočeské Univerzitě v Plzni. Je také absolventem Pedagogické fakulty na téže univerzitě.

Od studií v atelieru prof. Borise Jirků se věnuje především figurální kresbě. Středem jeho zájmu je v posledních letech kromě kresby, ilustrace a grafiky především malba.

Od roku 2008 působí jako odborný asistent pro kresbu a malbu na Fakultě umění a designu ZČU v Plzni, kde vyučuje figurální kresbu, malbu a ilustraci. V roce 2012 založil časopis komiksu, ilustrace a kresby: Caves, s cílem upozornit na kvalitní tvorbu českých a evropských autorů.