Menu

Jan Pillvein

Pillveinovy obrazy vyprávějí hned několik příběhů naráz. Příběh jasných, podmanivých i kontrastních barev působí věrohodně a okamžitě. Barva nám pomůže vnímat další malířovy výpovědi, nápady a myšlenky. Mistrně stylizované figury se nás chopí a my ochotně běžíme, letíme, točíme se a skáčeme až tam, kde začíná příběh nový... Ten může přinášet zklidnění, anebo přidá tempu. Ve světě malířových příběhů se opravdu nenudíme. Spatříme tu mnohem více radosti a humoru než smutku a melancholie. A v každém díle je dosti místa i pro nás, vždyť jsme přece tolik podobní. Původní a nenapodobitelná stylizace, dynamická i expresivní kompozice, barevnost, kreativita a fantazie věrně provázejí Jana Pillveina na jeho pouti při hledání a vytváření neskutečných příběhů člověčích i malířských.., k nimž neodmyslitelně patří i vtipné názvy.

Ty nás přivádějí ke druhé tváři umělcovy tvorby. Karikaturista Jan Pillvein je členem České unie karikaturistů. Zúčastňuje se soutěží a řady výstav ČUK i mezinárodních výstav Kartoons. Získal řadu ocenění. Jeho kresby jsou rovněž majetkem tuzemských i zahraničních galerií.

(JHK)