Menu

Igor Šebestík

VIDEO Z VERNISÁŽE V GALERII KOTELNA

Expresívní dynamická malba, kterou je umělec znám již po více jak tři desítky let je obohacena o figurativní plastický projev v technice papírmašé, který autor začleňuje organicky do svých obrazů dosahujíc tak trojrozměrného prostoru a hloubky.

Rozměrné objekty mnohdy funkčního charakteru dokreslují umělcův nový zájem o uchopení prostoru a spojení malby s dalšími výtvarnými artefakty. Žák profesorů Zdeňka Sklenáře a Václava Menčíka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ukazuje v plné šíři svůj výtvarný talent a invenci a nebojí se nových forem a pokusů při řešení výtvarných problémů. Vysoká umělecká a profesní kvalita je mu přitom samozřejmostí.

Srpen 2009
Jiří Karbaš