Menu

Jan Gemrot

VIDEO Z VERNISÁŽE V GALERII KOTELNA

Studoval na AVU v Praze – Ateliér Zdeňka Berana

Jan Gemrot zachycuje aktéry svých obrazů v mezních situacích, které vyvolávají otázky týkající se smyslu a stability lidské existence. Sdělení je mnohdy syrové až brutální a často se v něm objevuje motiv zmaru a deziluze. Náměty Gemrotových děl se soustřeďují na zachycení příběhu, který není jednoznačně dešifrovatelný, ale nabízí několik rovin interpretace. Autor využívá možnosti obrazových cyklů, kdy je pro celkovou rekonstrukci příběhu nezbytné sledovat několik samostatných pláten. Jednotlivé obrazy mají svou vlastní autonomii, která každému z nich dodává zdánlivou tematickou ucelenost. Příběhy odehrávající se na obrazech působí dojmem tajemna. Gemrot citlivě kombinuje popisně konkrétní formu s obsahem rozplývajícím se v nejasných obrysech, využívá přitom přísně hyperrealistické formy.

Text k výstavě Jana Gemrota „V zrcadle skutečnosti“ napsal Robert Janás.