Menu

Rudolf Janák

Štúdiá:
2004-2008 Akadémia umení v Banskej Bystrici, ateliér maľby u prof. Stanislava Balka, akad. mal., štúdium ukončené bakalárskym titulom
2008-2010 Akademie výtvarných umění v Praze, malířská škola doc. Michaela Rittsteina, štúdium ukončené magisterským titulom


V starších prácach a cykloch obrazov realizovaných v rámci štúdií v Banskej Bystrici som sa vyjadroval expresívnejšou formou maľby, ktorá bola popretkávaná ako abstrakciou, tak i reálnymi prvkami zobrazenia, a ktorá vyústila do konceptuálneho cyklu s názvom Civilizácia glosolálie. Moje ďalšie výtvarné smerovanie ovplyvnilo nové prostredie a škola.

V rámci formy som sa opäť vrátil k maľbe ako takej so zameraním na farbu. Čo sa týka námetu obrazov, hlavnú tému predstavuje odpútanie sa človeka od prírody, jeho vymedzenie voči prírode prostredníctvom konzumu a jeho ďalšie smerovanie v rámci bytia. V súčasnosti pracujem na voľnom pokračovaní cyklu Homo Ludens, ktorý predstavoval aj diplomovú prácu.

Pro galerii Kotelna Rudolf janák