Menu

Petr Zlámal

Narozen 21. března 1949 v Olomouci.

Malíř, kreslíř, autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby.

Žije a působí ve Šternberku.


Studia

1968-1974 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér monumentální malby (prof. Arnošt Paderlík)

Zastoupení ve veřejných sbírkách

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění

Zastoupení v soukromých sbírkách

ČR, Německo, Itálie, Anglie, USA, Austrálie

Samostatné výstavy – výběr

1971 Petr Zlamal, Obrazy, Galerie v podloubí, Olomouc

1978 Petr Zlamal, Obrazy, Galerie mladých, Brno

1980 Petr Zlamal, Obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

1982 Petr Zlamal, Obrazy, Památník národního písemnictví v Praze

1983 Petr Zlamal, Obrazy, Galerie Dílo, Olomouc

1987 Petr Zlamal, Obrazy, Dům umění města Brna

1989 Petr Zlamal, Obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově

Petr Zlamal, Obrazy, Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci

1991 Petr Zlamal a Pavel Hogel, Obrazy a kresby, Galerie R, Praha

1991 Petr Zlamal a Pavel Hogel, Obrazy, Klub novinářů, Praha

1993 Petr Zlamal, Obrazy, Galerie Fresse – Mehles, Bad Arolsen, Německo

1993-1994 Petr Zlamal, Obrazy, Volksbank Frankenberg, Německo

1996 Petr Zlamal, Obrazy, Inter Art Galerie, Stuttgart, Německo

1999 Petr Zlamal, Obrazy, Galerie G, Olomouc

Petr Zlamal, Obrazy a návrhy do architektury, Galerie Osa, Olomouc

2006 Petr Zlamal, Vnější a vnitřní světy, Galerie Šternberk

2007 Petr Zlamal, Dole i nahoře, Areál Fakulty informatiky VUT v Brně

2010 Petr Zlamal, Archeologie paměti, Galerie Nová síň, Praha

Účast na společných výstavách – výběr

1981 Táborské setkání, Jitka Svobodová, Rostislav Novák, Svatopluk Klimeš, Petr Pavlík, Vladimír Novák, Petr Zlamal, Jiří Ptáček, Václav Bláha, Michael Rittstein, Stanislav Judl. Muzeum husitského revolučního hnutí v Táboře

1982 České malířství 20. století, Kulturní centrum ČSSR, Berlín

1984 Současná česká krajina, Oblastní galerie, Liberec

1996 Wilhelm Zlamal, Petr Zlamal, Ivana Kubová, Petr Kuba, Milena Dopitová, Galerie Šternberk

1998 5. Internationaler Syrlin-Kunstpreis, Stuttgart, Německo

2000 Petr Zlamal, Petr Kuba, České kulturní centrum ve Vídni

2003-2004 Hommage a Andy Warhol, Galerie Wort und Bild, Wien, Rakousko

2005 Deset pozic současné olomoucké výtvarné scény, Galerie města Plzně

IV. Nový zlínský salón, První přehlídka současného českého a slovenského umění, Dům umění, Zlín

Stopy zápasu, Gesto e exprese, Galerie moderního umění v Hradci Králové

2006 Kalendář pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Místo pro člověka, Institut Trialog, Brno

„Petr Zlamal prokazuje v poslední době neobyčejnou energii. Ponorem pod povrch věcí a dějů – v tomto ohledu jsou si současné malířovy náměty rovnocenné, ať už jde o krajiny, v reálu drobné předměty či figurativní motivy – se malířův výraz jakoby „osvobodil od reality“. S vitalitou nanášené barvy a pigmenty prozrazují malířovu radost z procesu, jímž utváří novou realitu. Vedle samotného námětu, který jsme dřív nebo později schopni rozšifrovat a vytvořit si pro něj vlastní interpretaci, se tak rovněž i barvy, respektive jejich akordy, stávají svébytnými vizuálními událostmi. A to událostmi toho druhu, že je nejsme schopni přesně zasadit do určitého času, místa a prostoru. Tím jsou Zlamalovy obrazy z posledních let nadčasové, neboť jejich svrchovaná podoba je opřena o sílu nejen malířské paměti“.

srpen – září 2009, Ladislav Daněk, kurátor Muzea umění v Olomouci