Menu

Zdenka Verešová

2002 – 2009 FaVU VUT v Brně, ateliér malířství 2, vedoucí doc. ak. mal. Martin Mainer

1996 – 1999 VOŠ obalové techniky Štětí, obalový a grafický design

Hlavní inspirační zdroj pro svou tvorbu nachází Zdenka Verešová v přírodě. Zabývá se tématikou nebe, moře a země, které kromě klasického zpracování převádí do abstraktních forem. Charakteristickým rysem její práce je snaha po zvnitřnění zobrazovaného obsahu. Žije a tvoří v Nemochovicích, pravidelně vystavuje.

AMULETY

„Při postupném zaznamenávání mně blízkých témat - nebe, moře a země - jsem do sebe načerpala mnoho různých podnětů. Jsou mezi nimi nejen barvy a tvary, ale i tušení něčeho tajemného a vzdáleného, prostor něčeho nedotknutelného. Soubor obrazů s názvem Amulety jsou jedním ze způsobů, jak něco z popisovaných pocitů vyjádřit. Jsou snahou dotknout se něčeho neuchopitelného, vyjádřit nevyslovitelné.“

Zdenka Verešová na webu