Menu

Anna Plešmídová

V roce 2003 - 2010 studovala Anna Plešmídová na Akademii výtvarných umění v Praze. Rok studovala v ateliéru klasické malby profesora Zdeňka Berana, semestr v ateliéru figurálního sochařství profesora Jana Hendrycha. AVU absolvovala v ateliéru restaurování malířských děl a polychromované plastiky profesora Karla Strettiho.
Během studia na Akademii se věnovala malbě i kresbě portrétu, figuře, zátiší a volné figurální malbě. V restaurátorském ateliéru měla možnost se naučit prakticky i teoreticky mnoho klasických výtvarných technik, technologických postupů a materiálů. Součástí studia byly i technologické kopie malované v Národní galerii před originálem přesně podle postupu daného autora a historického období. V ateliéru figurálního sochařství se věnovala modelování
portrétu a figury podle živého modelu.
Během přerušení studia na AVU spolupracovala na animované pohádce Na Půdě od režiséra Jiřího Barty v roce 05/2007 – 09/2008. Tento celovečerní film byl oceněn Českým Lvem. Dlouhodobě se zabývá malbou přírody v plenéru. Pro malbu krkonošské krajiny strávila dva měsíce (červenec, srpen 2010) na hřebenech Krkonoš na Luční boudě.
V roce 2010 - 2012 byla externí lektorkou Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci, kde vedla lekce výtvarných kurzů pro dospělé. Nyní je externí lektorkou figurální kresby na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a vyučuje klasickou malbu na soukromých kurzech.
V současné době se věnuje malbě přírodních struktur a posouvá je do abstraktních úhlů pohledu. Studuje principy, pozice a popularitu jogy dnes u nás. Ve svých zátiších se snaží jednoduše zachytit běžná jídla a pití, ale některým dává volbou formátu jiný rozměr. Často také oživuje zátiší živočichy, jako holandští staří mistři, ale hraje si s jejich proporcema vůči jídlu nebo jsou to živočichové vycházející s dětské fantazie, přilétající nebo přicházející k nám z dětského světa. Maluje se svojí dcerou Majou (nar. 2013), díky které si rozvíjí fantazii a intuici. Pastelové kresby, které byly inspirovány dětskou kresbou, byly vybrány na výstavu v Anglii, kterou pořádá asociace britských umělců The Pastel Society a byly vystaveny v Mall Galleries v centru Londýna.