Menu

Matěj Lipavský

narozen: 1985

studia: AVU, Atelier prof.Jiřího Sopka a Jindřicha Zeithammla

Matěj Lipavský se zabývá malbou krajiny jako svou dosud stále obnovovanou láskou k proměnlivému světlu.

Osobní stránky Matěje Lipavského