Menu

Linda Klimentová

VIDEO Z VERNISÁŽE V GALERII KOTELNA

Linda Klimentová *1977 v Praze

vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v malířském atelieru Doc. M. Rittsteina. V roce 2005 absolvovala výměnnou stáž na Universidad de Bellas Artes en Castillia de la Mancha ve Španělsku. Zúčastňuje se společných přehlídek současného výtvarného dění a pravidelně uskutečňuje samostatné výstavy.

Linda Klimentová je malířka s rozeznatelným rukopisem a jasným výrazem. Pracuje v cyklech, jež jsou koncepčně ucelené. Přestože se tematicky liší, spojuje je silné sdělení atmosféry. Viděnou skutečnost manipuluje do jakési idealizované reality, vytahuje z ní jen potřebné k dosažení atmosféry místa či okamžiku za níž se dá příběh jen tušit. Formu zobrazení přizpůsobuje danému námětu a tak je její přístup vždy nový. Náměty sbírá na různých místech zejména z momentů strávených v přírodě či mimo svůj obvyklý prostor. Charakter obrazů je založený na prodyšné malbě vycházející z akvarelů, kterým se autorka věnuje. Z jejího lazurního rukopisu vyzařuje obvykle pozitivní záření. Zachází s obrazem jako s tradičním mediem a tak si v přítomnosti obrazů Lindy Klimentové můžeme užít malbu jako takovou.

www.lindaklimentova.cz