Menu

Zátiší s nádobami I

Author: Marie Blabolilová
Name: Zátiší s nádobami I
Technique: lept
Dimension: 49 x 33 cm
Cena: 2400 Kč

Základ jejího svébytného rukopisu představuje grafický rastr. Čáry mají různou intenzitu, jsou kladeny těsně vedle sebe, vertikálně, horizontálně nebo šikmo a tvoří uspořádanou strukturu. Přesný řád linií je občas narušen jejich vynecháním, čímž vzniká prázdné místo. Neukončenost vyvolává dojem prchavosti a proměnlivosti. Pomocí rastru zpodobuje kuchyňská zátiší, bytové interiéry, městská zákoutí i krajinné scenérie.


Mám zájem o toto dílo