Menu

Borovice

Author: Marie Blabolilová
Name: Borovice
Technique: Akryl, sololit
Dimension: 85 x 53 cm
Cena: 14000 Kč

Její tvůrčí projev je přímočarý, jednoduchý a střídmý. Vychází ze soustředěného pozorování okolního světa, zobrazení však není popisně realistické. Originálně se v něm prolíná senzibilita s věcností, komorní pohled s univerzálním, na svých obrazech zachycuje vždy určitý fragment reality, její dílčí úsek, obyčejné věci, stromy, keře, krajinu. Vyjadřuje se jasně, konkrétně a srozumitelně. Přesto její dílo nepostrádá citlivost, má poetický aspekt a zobecňující přesah. Vyjadřuje se jasně, konkrétně a srozumitelně. Přesto její dílo nepostrádá citlivost, má poetický aspekt a zobecňující přesah.


Prodáno